Vi respekterar din integritet och är angelägna om att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy kommer ge dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter när du besöker vår webbsida (oavsett var du besöker den ifrån) och berätta om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig.

All information som samlas in om besökare på webbsidan av Gamblorium hänvisas till som “användarinformation”

Kontroller

Gamblorium kontrollerar och hanterar driften av webbsidan.
Om du har frågor angående integritetspolicyn, inklusive eventuella förfrågningar om att utöva dina lagliga rättigheter, vänligen skicka en förfrågan via e-post info@gamblorium.se.

De typer av användarinformation vi samlar in:

Vi kan samla in och behandla kategorier av data enligt följande, men denna lista är inte exklusiv:

Personlig information:

 • Personligt identifierbar information (för- och efternamn, mailadress, telefonnummer, födelsedatum) endast om du väljer att fylla i ett “kontakta oss”- formulär, som finns på webbsidan eller maila oss direkt;

Icke-personliga uppgifter:

 • Information om ditt besök på webbsidan, inklusive men inte begränsat till, trafikdata, platsdata, IP-adress, typ och version av webbläsare, skärmupplösning, webbläsarspråk, tidszon, operativsystem, typ av enhet;
 • Demografisk information som indikerar din ålder, kön och land;
 • Information från undersökningar eller enkäter som lämnats in av webbplatsbesökare inom undersökningar (endast på frivillig basis) om olika ämnen, inklusive händelser och upplevelser, mediekonsumtion och hur vi kan förbättra vår webbsida;
 • Information från meddelanden du skickat in via något av de ifyllbara formulären på webbsidan, såsom feedback du skriver;
 • Information från offentliga inlägg, vilket är all information som skickas till oss för att visas på webbsidan, inklusive all kommunikation/material du tillhandahåller för att publiceras eller samtycker till att bli publicerat på ett offentligt synligt område på webbsidan, såsom en kommentar eller recension. Vänligen lägg märke till och förstå att du inte ska ha några förväntningar på integritet eller konfidentialitet med avseende på innehållet du skickar via webbsidan som en kommentar eller recension, oavsett om ditt bidrag innehåller personlig information eller inte.

Gamblorium samlar inte in och behandlar några känsliga personuppgifter (till exempel personnummer, information om etnicitet, politiska åsikter, religion eller annan tro, hälsa, biometriska eller genetiska egenskaper, kriminell bakgrund eller medlemskap i fackförening).

Användarinformation som kan samlas in:

 • När du lämnar information till oss genom att fylla i formulär på webbsidan (dvs registrera dig för nyhetsbrev och uppdateringar, prenumerera på Gambloriums uppdateringar etc.);
 • När du fyller i undersökningar vi använder för forskningsändamål;
 • När du bestämmer dig för att adressera oss via någon av “kontakta oss”- formulären på webbsidan eller e-post.

Denna policy adresserar enbart vad som händer om du besöker vår webbsida. Policyn gäller inte information som samlas offline av Gamblorium eller genom en tredje part, inklusive genom någon applikation eller innehåll som kan länka till eller vara tillgänglig från eller på webbsidan.

Syfte med databehandling:

Vi behandlar användarinformation av följande anledningar:

 • För att svara på din förfrågan;
 • För att förbättra innehållet på webbsidan och dess drift;
 • För att analysera information i syfte att förbättra vårt sätt att driva vår verksamhet och webbplats enligt användarpreferenser för att ge en bättre service och användarupplevelse;
 • För att följa regulatoriska skyldigheter (om det finns);
 • För att ge dig information om du har registrerat dig för nyhetsbrev eller för att få feedback;
 • Av andra skäl, i den utsträckning lagen tillåter.

Ändring av syfte

Vi kommer enbart använda användarinformation för de syften vi samlade in den, såvida vi inte rimligen anser att vi behöver använda den av någon annan anledning, men som är förenlig med det ursprungliga syftet.

Länkar från tredje parter

Denna webbsida kan inkludera länkar till webbsidor från en tredje part, plug-in program och applikationer. Att klicka på dessa länkar eller aktivera dessa anslutningar kan låta en tredje part samla in eller dela användarinformation. Vi kontrollerar inte tredjepartswebbsidor och är inte ansvariga för deras integritetspolicy. När du lämnar vår webbsida råder vi er att läsa integritetspolicyn på varje webbsida du besöker.

Direkt marknadsföringskommunikation

Vi skickar enbart uppdateringar och nyheter till dig om du har samtyckt och har lämnat dina uppgifter för detta ändamål.
Du kan när som helst välja bort e-postmeddelanden med direktmarknadsföring genom att klicka på länken “avsluta prenumeration” i Gambloriums e-post eller genom att be oss avsluta prenumerationen på nyhetsbrev på info@gamblorium.se.

Lagring av användarinformation

Användarinformation kommer att raderas:

 • När det inte längre behövs för att uppfylla det syfte för vilket det samlades in;
 • När du ber att få din användarinformation raderad, om Gamblorium inte är juridiskt skyldig att behålla sådan information.

Delning av användarinformation

Gamblorium kan komma att dela din användarinformation med en tredje part inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet om 1) Lagen kräver; 2) I syfte att betjäna webbsidan, inklusive tillhandahålla kundservice och marknadsföringshjälp, utföra affärs- och försäljningsanalyser, stödja We för att tillåta korrekt drift av webbsidans funktionalitet, undersökningar och andra funktioner som erbjuds via webbsidan); 3) Om det finns ett annat berättigat intresse.

Även om det är osannolikt kan vi i vissa fall behöva tillhandahålla användarinformation som svar på ett domstolsbeslut eller en myndighetsutredning. Vi kan avslöja viss användarinformation när vi anser att en sådan utgivning rimligen är nödvändig för att upprätthålla eller tillämpa vår integritetspolicy, för att följa lagarna, i tillämpliga fall, eller för att skydda Gambloriums intressen och/eller säkerhet. Vi kan också dela användarinformation i händelse av en sammanslagning, omstrukturering, omorganisation, upplösning eller annan försäljning eller överföring av några eller alla Gambloriums tillgångar, likvidation eller liknande förfarande, där så är tillämpligt.

Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen skyddet och hävdandet av våra lagliga rättigheter och korrekt skydd av vår verksamhet mot risker.

Om Gamblorium delar användarinformation med en tredje part, kommer sådana tredje parter vara skyldiga att använda den endast i det syftet vi ger de den och i linje med det samtycke du har lämnat med avseende på din användarinformation. Tredje parterna kommer att vara bundna av skyldigheterna relaterade till behandling av användarinformation på samma nivå av dataskydd.

Användarinformation kommer enbart att delas med dessa anställda, agenter och tredjepartsleverantörer om det är nödvändigt och om det ingår i sekretessåtagandet.

Vi reserverar dessa rättigheter och du godkänner härmed uttryckligen oss att dela användarinformation i de fall som anges ovan.

Webbplatsanvändares lagliga rättigheter

Gamblorium vill se till att du är fullt medveten om alla dina dataskyddsrättigheter. Varje webbplatsanvändare som samtycker till användarvillkoren på webbsidan och denna integritetspolicy har rätt till följande:

Rätten till åtkomst – Du har rätten att begära Gamblorium kopior av din användarinformation som samlats in av oss. Vi kan komma att debitera dig en liten avgift för denna tjänst.

Rätten till justering – Du har rätten att begära Gamblorium att justera information du anser vara felaktig. Du har även rätten att be Gamblorium att fylla i den information du anser vara ofullständig.

Rätten att radera – Du har rätten att begära att Gamblorium raderar din användarinformation under vissa förutsättningar.

Rätten att begränsa behandlingen – Du har rätten att begära att Gamblorium begränsar behandlingen av din användarinformation under vissa förutsättningar.

Rätten att invända mot behandling – Du har rätten att invända mot Gambloriums behandling av din användarinformation under vissa förutsättningar.

Rätten till dataportabilitet – Du har rätten att begära att Gamblorium överför den data som vi har samlat till en annan organisation eller direkt till dig, under vissa förutsättningar.
Om du gör en begäran har vi en månad på oss att svara dig. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss via e-post: info@gamblorium.se.

Meddelande om cookies

Gamblorium använder webbanalystjänster för att analysera och övervaka aktiviteten på webbsidan. Webbanalysen använder cookies, som är filer som samlas på hårddisken i din dator och spårar hur besökare använder webbsidan.

Vi använder förstapartscookies som samlar in information som dina språkinställningar, inloggningsinformation och tredjepartscookies, som ställs in av webbanalys och används för marknadsförings- och reklam syfte.

Viss typ av användarinformation samlas in genom att aktivera cookies, t.ex webbläsartyp, operativsystem, nätverksplats (domän), IP-adress och annan liknande information såväl som hänvisningsdata som identifierar webbsidorna du besökt innan och efter besöket på vår webbsida och din rörelse och aktivitet inom webbsidan, däremot ingen personligt identifierbar information.

Gamblorium använder samlad användarinformation för att analysera och förbättra designen, användningen och innehållet på webbsidan.

Gamblorium kan använda andra teknologier som webbsignaler och flash-cookies för att spåra effektiviteten i vår kommunikation och hur webbsidan används.

Webbsidan innehåller säkerhet så att du ska kunna inaktivera/aktivera cookies. Du har möjligheten att acceptera eller avböja cookies genom att ändra inställningarna på din webbläsare. Däremot kanske du inte kan använda alla interaktiva funktioner på webbsidan om cookies är inaktiverade
Såvida du inte har justerat din webbläsarinställning så att den vägrar cookies, kommer vårt system att utfärda cookies direkt när du hänvisar din webbläsare till webbsidan.

Ändringar av integritetspolicyn

För att förbättra de tjänster vi erbjuder kan Gamblorium välja att utöka sina möjligheter för att få användarinformation i framtiden. Om vi ändrar denna integritetspolicy kommer vi att uppdatera “datum senast ändrad”, sådana ändringar kommer att träda i kraft när de publiceras.
Oavsett eventuella ändringar vi gör i vår integritetspolicy kommer vi alltid använda din användarinformation i enlighet med den version policyn hade när du först försedde oss med din information, såvida du inte ger ditt samtycke att vi gör något annat.

Du bör granska denna integritetspolicy regelbundet för att säkerställa att du är medveten om eventuella ändringar.
Om du inte accepterar denna integritetspolicy bör du sluta använda webbsidan.