We respecteren uw privacy en doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen. In deze privacyverklaring leest u hoe wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u Gamblorium bezoekt.

Alle informatie die door Gamblorium over bezoekers van de website wordt verzameld, wordt “Gebruikersinformatie” genoemd.

Controleur

Gamblorium wordt beheerd door UniLead, een juridische entiteit, opgericht onder de wetten van Malta, die de beheerder is van de verzamelde gegevens en verantwoordelijk is voor de werking van de website.
Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring, inclusief verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, kunt u ons een verzoek sturen via legal@gamblorium.com

De soorten gebruikersinformatie die we verzamelen:

We kunnen gegevenscategorieën als volgt verzamelen en verwerken, maar deze lijst is niet exclusief:

Persoonlijke gegevens:

  • Persoonlijk identificeerbare informatie (voor- en achternaam, e-mailadres) alleen als u ervoor kiest om een “Contactformulier in te vullen, dat u op de website kunt vinden, zich abonneert op een nieuwsbrief die mogelijk op de website wordt aangeboden of ons rechtstreeks e-mailt;

Niet-persoonlijke gegevens:

   • Informatie over uw bezoek aan de website, inclusief maar niet beperkt tot verkeersgegevens, locatiegegevens, IP-adres, browsertype en -versie, schermresolutie, browsertaal, tijdzone, besturingssysteem, type apparaat;
   • Demografische informatie die uw leeftijd, geslacht en land aangeeft;
   • Informatie uit onderzoeken of enquêtes die zijn ingediend door website bezoekers in enquêtes (alleen op vrijwillige basis) over verschillende onderwerpen, waaronder evenementen en ervaringen, mediavoorkeuren en hoe we onze website kunnen verbeteren;
   • Informatie uit de inhoud van berichten die u indient via een van de formulieren op de website, zoals feedback die u schrijft;

Informatie van openbare berichten, dit is alle informatie die aan ons is verstrekt om op de website te worden weergegeven, inclusief alle communicatie/materiaal dat u verstrekt om te plaatsen of toestemming geeft om te worden geplaatst op een openbaar zichtbaar gedeelte van de website, zoals een opmerking of een recensie. Erken en begrijp dat u geen privacy of vertrouwelijkheid kunt verwachten met betrekking tot de inhoud die u via de Website indient als opmerking of recensie, ongeacht of uw inzending al dan niet persoonlijke informatie bevat.

Gamblorium verzamelt en verwerkt geen gevoelige persoonsgegevens (bijvoorbeeld burgerservicenummers, informatie met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of andere overtuigingen, gezondheid, biometrie of genetische kenmerken, criminele achtergrond of vakbondslidmaatschap).

Gebruikersinformatie kan worden verzameld:

<ul

  • Wanneer u ons informatie verstrekt door formulieren op de website in te vullen (d.w.z. u abonneren op Gamblorium’s updates of nieuwsbrieven, enz.);
  • Wanneer u enquêtes invult die we gebruiken voor onderzoeksdoeleinden;

Wanneer u besluit ons aan te spreken via een van de “Contactformulieren op de Website of via e-mail.

Deze Verklaring gaat alleen in op wat er gebeurt als u de website bezoekt en is niet van toepassing op informatie die door Gamblorium via andere middelen of een derde partij wordt verzameld, inclusief via enige applicatie of inhoud die kan linken naar of toegankelijk is vanaf of op de Website.

Grondslagen voor gegevensverwerkingsdoeleinden:

Gamblorium verwerkt Gebruikersinformatie op basis van:

   • Toestemming
   • Uitvoering overeenkomst
   • Wettelijke verplichting
   • Gerechtvaardigd belang

Doel van de gegevensverwerking:

We verwerken de gebruikersinformatie voor de volgende doeleinden:

   • Het verstrekken van informatie over kansspelaanbieders en kansspelen;
   • Om te reageren op uw vraag/verzoek;
   • Om de inhoud van de Website en de werking ervan te verbeteren;
   • Om informatie te analyseren om de manier waarop we ons bedrijf en onze website runnen te verbeteren op basis van gebruikersvoorkeuren, om een betere service en gebruikerservaring te bieden;
   • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (indien van toepassing);
   • Om u informatie te verstrekken indien u zich heeft aangemeld voor een nieuwsbrief of om u feedback te vragen/ontvangen;
   • Om andere redenen, voor zover wettelijk toegestaan.

Verandering van doel

We zullen gebruikersinformatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we deze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we deze om een ​​andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel en de toepasselijke wetgeving.

Deze website kan links naar websites, plug-ins en applicaties van derden bevatten. Als u op die links klikt of die verbindingen inschakelt, kunnen derden mogelijk gebruikersinformatie verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden wij u aan de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

Directe marketing communicatie

We sturen je alleen updates en nieuws als je hiermee hebt ingestemd en je gegevens specifiek voor dit doel hebt verstrekt.

U kunt zich op elk moment afmelden voor direct marketing e-mails door op de link “uitschrijven” in de e-mail van Gamblorium te klikken of door ons te verzoeken u af te melden voor een nieuwsbrief via: info@gamblorium.com/nl.

Bewaren van gebruikersinformatie

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Gebruikersinformatie wordt verwijderd:

   • zodra het niet langer nodig is voor het doel waarvoor het is verzameld;
   • zodra u heeft verzocht om verwijdering van uw persoonsgegevens, als Gamblorium niet wettelijk verplicht is om dergelijke gegevens te bewaren.

Gebruikersinformatie delen

Gamblorium kan uw gebruikersinformatie delen met derden die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden indien 1) wettelijk vereist; 2) om een ​​goede werking van de website mogelijk te maken (ten behoeve van het onderhoud van de website, inclusief het bieden van klantenservice en marketing ondersteuning, het uitvoeren van bedrijfs- en verkoopanalyses, het ondersteunen van de functionaliteit van de website, enquêtes en andere functies die via de website worden aangeboden); 3) indien er een ander gerechtvaardigd belang is.

Hoewel onwaarschijnlijk, kunnen we in bepaalde gevallen worden gevraagd om gebruikersinformatie te verstrekken in reactie op een gerechtelijk bevel of overheidsonderzoek. We kunnen bepaalde gebruikersinformatie vrijgeven wanneer we van mening zijn dat een dergelijke vrijgave redelijkerwijs nodig is om onze privacyverklaring af te dwingen of toe te passen, om de wetten na te leven, indien van toepassing, of om de belangen en/of veiligheid van Gamblorium te beschermen. We kunnen ook gebruikersinformatie delen in het geval van een fusie, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of alle activa van Gamblorium, liquidatie of soortgelijke procedures, indien van toepassing.

De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk de bescherming en uitoefening van onze wettelijke rechten en een goede bescherming van ons bedrijf tegen risico’s.

In het geval dat Gamblorium gebruikersinformatie deelt met derden, zijn dergelijke derden verplicht deze alleen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor we deze aan hen bekend maken en in overeenstemming met de toestemming die u hebt verstrekt met betrekking tot uw gebruikersinformatie en dergelijke derden zal gebonden zijn aan de verplichtingen met betrekking tot de verwerking van gebruikersinformatie van hetzelfde niveau van gegevensbescherming.

Gebruikersinformatie wordt gedeeld met die werknemers en externe leveranciers op een ‘need-to-know’-basis en onder voorbehoud van geheimhouding.

We behouden ons het recht voor, en u machtigt ons hierbij uitdrukkelijk, om gebruikersinformatie te delen in de hierboven genoemde gevallen.

Wettelijke rechten van website gebruikers

Gamblorium wil ervoor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van al uw gegevensbeschermingsrechten. Elke website gebruiker die instemt met de gebruiksvoorwaarden van de website en deze privacyverklaring, heeft recht op het volgende:

Het recht op toegang – U hebt het recht om Gamblorium te verzoeken om kopieën van door ons verzamelde gebruikersinformatie.
Het recht op rectificatie – U hebt het recht om Gamblorium te verzoeken alle informatie te corrigeren waarvan u denkt dat deze onjuist is. U hebt ook het recht om Gamblorium te verzoeken de informatie aan te vullen waarvan u denkt dat deze onvolledig is.
Het recht om te wissen – U hebt het recht om onder bepaalde voorwaarden te verzoeken dat Gamblorium uw gebruikersinformatie wist.
Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of om de verwerking te beperken – U hebt het recht om de manier waarop en de soorten gebruikersinformatie die we verwerken te beperken en/of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gebruikersinformatie door Gamblorium, onder bepaalde voorwaarden.
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid – U hebt het recht om Gamblorium te verzoeken de door ons verzamelde gegevens onder bepaalde voorwaarden over te dragen aan een andere organisatie, of rechtstreeks aan u.
Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens – U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat Wij niet correct met Gebruikersgegevens zijn omgegaan.

Als u een verzoek doet, hebben we een maand om op u te reageren. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via onze e-mail: legal@gamblorium.com/nl.

Cookieverklaring

Gamblorium gebruikt een webanalyseservice om de activiteit op de website te analyseren en te volgen. De webanalyse maakt gebruik van cookies, dit zijn bestanden die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst en waarmee wordt bijgehouden hoe bezoekers de website gebruiken.

We stellen first-party cookies in, die informatie verzamelen zoals uw taalvoorkeur en inloggegevens en cookies van derden, die worden ingesteld door webanalyse en die bestaan ​​voor marketing- en reclamedoeleinden.

Bepaalde gebruikersinformatie wordt verzameld door cookies in te schakelen, dwz browsertype, type besturingssysteem, netwerklocatie (domein), IP-adres (Internet Protocol) en andere soortgelijke informatie, evenals verwijzende gegevens die de webpagina’s identificeren die u voor en na uw bezoek hebt bezocht. de Website en uw beweging en activiteit binnen de Website, echter geen persoonlijk identificeerbare informatie.

Gamblorium gebruikt geaggregeerde gebruikersinformatie om het ontwerp, het gebruik en de inhoud van de website te analyseren en te verbeteren.

Gamblorium kan andere technologieën gebruiken, zoals webbakens en flash-cookies om de efficiëntie en effectiviteit van onze communicatie en het gebruik van de website bij te houden.

De website bevat beveiliging zodat u cookies kunt uitschakelen/inschakelen. U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren door de instellingen in uw browser aan te passen. Het is echter mogelijk dat u niet alle interactieve functies van de Website kunt gebruiken als cookies zijn uitgeschakeld.
Tenzij u uw browserinstelling zo heeft aangepast dat deze cookies weigert, zal ons systeem cookies plaatsen wanneer u uw browser naar de website leidt.

Wijzigingen Privacyverklaring

Om de diensten die we u kunnen aanbieden te verbeteren, kan Gamblorium ervoor kiezen om in de toekomst zijn mogelijkheden voor het verkrijgen van informatie over gebruikers uit te breiden. Als we deze privacyverklaring wijzigen, werken we de “Datum laatst gewijzigd” bij en dergelijke wijzigingen worden van kracht bij het plaatsen ervan.
Ongeacht eventuele wijzigingen die we aanbrengen in onze privacyverklaring, zullen we uw gebruikersinformatie altijd gebruiken in overeenstemming met de versie van de privacyverklaring die van kracht was op het moment dat u uw informatie verstrekte, tenzij u ons uitdrukkelijk toestemming geeft om anders te doen.

U dient deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele aangebrachte wijzigingen.
Als u deze privacyverklaring niet accepteert, dient u het gebruik van de website te staken.