Deze website (hierna “Gamblorium”, “Website”, “Websitebeheerder”, “Wij”) vertegenwoordigt een systeem van interactieve diensten in realtime op internet en bevat informatie over online casino diensten onder licentie van de Nederlandse Kansspelautoriteit. Gamblorium wordt beheerd door UniLead Ltd, een juridische entiteit die is opgericht onder de wetten van Malta.

Gamblorium is geen gokplatform en biedt geen betalingsmogelijkheden aan op de website, Gamblorium adverteert en beoordeelt alleen geselecteerde gokwebsites.

Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen “Voorwaarden”) stellen de voorwaarden en regels voor het gebruik van de website vast.

Onder “Website Gebruiker” wordt verstaan personen die de website gebruiken.

Houd er rekening mee dat de website niet bedoeld is voor gebruik door website gebruikers jonger dan 18 jaar en personen die zichzelf hebben uitgesloten.

De website gebruikers verklaren dat ze ouder zijn dan 18 jaar en de wettelijke bevoegdheid hebben om overeenkomsten aan te gaan en beslissingen te nemen over het gebruik van games en game sites, die advertenties kunnen vertonen.

De toegang tot en het gebruik van de website wordt ook geregeld door onze Privacyverklaring.

Deze voorwaarden zijn bindend voor de gebruikers van de website en het gebruik van de website door de gebruiker houdt in dat de gebruiker deze voorwaarden aanvaardt en zich ertoe verbindt deze na te leven.

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

Datum laatst gewijzigd: 7 februari 2022
Gamblorium kan deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Gamblorium zal u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door een herziene versie van deze Gebruiksvoorwaarden te plaatsen. Als u bezwaar maakt tegen dergelijke wijzigingen, is uw enige mogelijkheid de toegang tot de Website stop te zetten. Uw voortdurende toegang tot en het gebruik van de website betekent dat u dergelijke wijzigingen erkent en ermee instemt gebonden te zijn aan de voorwaarden van dergelijke wijzigingen.

Website inhoud

Alle informatie die op de Website beschikbaar is, is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag onder geen enkele omstandigheid worden beschouwd als een consultatie of advies.

De website geeft onafhankelijk informatie weer over de merken en gebruikers kunnen naar eigen inzichten beslissen met welk merk ze willen spelen. Gebruikers worden door de website niet in rekening gebracht als ze rechtstreeks vanuit Gamblorium voor een bepaald online casino kiezen.

Gokwebsites die op de website worden vermeld, kunnen hun promoties, regels en voorschriften wijzigen. Gamblorium raadt gebruikers aan de regels en beperkingen op de website van het merk te controleren voordat ze gaan spelen.

Door informatie over online casino’s te tonen en gebruikers naar de websites van de casino’s te leiden, wordt Gamblorium beloond met commissies van online gokoperators. Dus als u uiteindelijk besluit om op het merk te klikken om erover te lezen, naar de website van het merk gaat of een storting doet bij dit merk, kan Gamblorium een commissie ontvangen.

Er worden in geen geval kosten in rekening gebracht voor het bekijken van informatie die op de website wordt verstrekt.

Gebruikersvoorwaarden van de materialen die beschikbaar zijn op de Website

De informatie op de website wordt verstrekt geeft geen garantie, expliciet of impliciet, voor de juistheid van materialen of informatie die op de website worden verstrekt of voor hun geschiktheid voor een bepaald doel, en wijst uitdrukkelijk alle garanties af, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.
Het materiaal en de links naar websites en bronnen van derden die mogelijk op deze website zijn opgenomen, zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden.

Websites van derden

Gamblorium biedt links naar en/of verwijst gebruikers naar andere internetwebsites en/of bronnen waarover Gamblorium geen controle heeft. Een gebruiker erkent en stemt ermee in dat Gamblorium niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites en/of bronnen van derden. Verder onderschrijven wij geen, en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor, enige voorwaarden, privacybeleid, inhoud, advertenties, diensten, producten en/of ander materialen op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen van derden, of voor enige daaruit voortvloeiende schade en/of verliezen.

We raden u aan alle gebruiksvoorwaarden van externe websites aandachtig te lezen voordat u deelneemt aan een kansspel.

Intellectuele eigendomsrechten op de website

De website kan auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken en ander wettelijk beschermd materiaal bevatten, inclusief maar niet beperkt tot teksten, foto’s, videomateriaal, grafische afbeeldingen, muziek en geluidsopnamen.

De website gebruiker is niet gerechtigd materiaal van de website voor commerciële doeleinden te kopiëren, te downloaden of te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de websitebeheerder of andere rechtmatige eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten.

Als u van mening bent dat op de website op de een of andere manier inbreuk wordt gemaakt op uw intellectuele eigendomsrechten, kan de eigenaar of een vertegenwoordiger van de eigenaar van dergelijke rechten contact met ons opnemen. Een aanvraag met een verklaring over schending van intellectuele eigendomsrechten moet goed gemotiveerd zijn en informatie bevatten waaruit de beschikbaarheid van wettelijke rechten op de inhoud blijkt.

Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, kan Gamblorium het recht van een Gebruiker om toegang te krijgen tot de Website op elk moment beëindigen wanneer een website gebruiker deze voorwaarden schendt, betrokken is bij ongepast gedrag in verband met de Website en/of in strijd is met alle toepasselijke wetten, die de beëindiging van het recht van een gebruiker op toegang tot de website voorschrijven.