Webbsidan Gamblorium (hädanefter kallad “Gamblorium, webbsida, webbplatsadministration, vi”) representerar ett system av interaktiva tjänster i realtid på internet och inkluderar informationstjänster och data som tillhandahålls av webbsidans administration, mobilversionen av webbsidan och andra tjänster och data som tillhandahålls av en tredje part på webbsidan.

Gamblorium är inte en spelplatsoperatör eller en leverantör av spel av något slag. Vi marknadsför och recenserar utvalda spelsajter enbart för reklam- och informationssyfte.

Dessa användarvillkor (hädanefter kallade “villkor”) fastställer villkoren och reglerna för användning av webbsidan.

Webbplatsanvändare” ska förstås som individer som använder webbsidan.

Observera att webbsidan inte är avsedd att användas av besökare under 18 år och personer som är “självexkluderade”.

Webbsidans användare försäkrar att de är över 18 år och har laglig rättighet att ingå avtal och fatta beslut om spelanvändning och spelsajter. Webbsidans användare försäkrar också att information avseende aktuell lokalisering alltid är riktig och att användarna av webbsidan inte använder någon metod för att ändra lokalisering eller överföra trafik till andra jurisdiktioner.

Webbsidans användare är ansvariga för att avgöra om spel på internet inom hans eller hennes jurisdiktion är lagligt, även för att verifiera eventuella andra krav och följa dem.

Din åtkomst till, och användning av, webbsidan styrs också av vår integritetspolicy, som finns på webbsidan och utgör en del av dessa villkor.

Dessa villkor är bindande för användningen av webbsidan, vilket innebär att webbsidans användare accepterar och åtar sig att följa dessa villkor.

Ändringar av användarvillkor

Datum senast ändrat: 19 oktober 2021

Gamblorium kan komma att ändra användarvillkoren i framtiden. Gamblorium kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera en reviderad version av dessa användarvillkor. Om du invänder mot sådana ändringar, är din enda utväg att sluta använda webbsidan. Din fortsatta åtkomst och användning av webbsidan innebär att du erkänner sådana ändringar och samtycker till att vara bunden av villkoren för sådana ändringar.

Webbsidans innehåll

All information tillgänglig på webbsidan är enbart för informationssyfte och ska inte behandlas som en konsultation eller rådgivning under några omständigheter.

Webbsidan visar oberoende information om varumärken och användarna får själva välja fritt vilket varumärke de vill spela hos. Användare som väljer ett visst varumärke direkt från Gamblorium debiteras inte från webbsidan.

Spelsajter som är listade på webbsidan kommer sannolikt att ändra sina kampanjer, regler och förordningar regelbundet. Individuella spelsajter kan och kommer ofta att avbryta en kampanj utan föregående meddelande. Gamblorium rekommenderar att du kontrollerar reglerna och restriktionerna på varumärkets webbsida innan du spelar på sidan.

Genom att erbjuda information om onlinecasinon och vägleda besökare till casinons webbsidor, får Gamblorium provision från speloperatörer. Om du bestämmer dig för att klicka på ett casino för att läsa om det, gå till varumärkets webbsida eller gör en insättning hos varumärket, kan Gamblorium komma att få provision.

Du kommer inte under några omständigheter att debiteras för att granska information som tillhandahålls på webbsidan.

Användarvillkor för det material som finns på webbsidan

Informationen på webbsidan tillhandahålls i “befintligt skick”. Webbsidan garanterar inte vare sig uttryckligen eller underförstått, riktigheten av något material eller information som tillhandahålls på webbsidan eller deras lämplighet för något särskilt ändamål och frånsäger sig uttryckligen alla garantier, inklusive men inte begränsat till, garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett särskilt syfte.

Materialet och länkarna till tredjeparts webbsidor och resurser som kan innefattas på denna webbsida tillhandahålls enbart i informationssyfte.

Tredjeparts webbsidor

Webbsidan tillhandahåller länkar till och/eller hänvisar dig till andra webbsidor och/eller resurser som vi inte har någon kontroll över. Härmed erkänner och samtycker du till att vi inte är ansvariga för tillgängligheten av sådana tredjeparts webbsidor och/eller resurser. Vidare stödjer vi inte och är inte ansvariga för några villkor, integritetspolicys, innehåll, reklam, tjänster, produkter och/eller annat material på eller tillgängliga från sådana tredjeparts webbsidor eller källor, eller för någon skada och/eller förlust därifrån.

Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom samtliga användarvillkor för externa webbsidor innan du deltar i någon form av spel.

Webbsidans immateriella rättigheter

Webbsidan kan innehålla upphovsrättsskyddat material, varumärken och annat lagligt skyddat material, inklusive men inte begränsat till texter, foton, videomaterial, grafik, musik och ljudinspelningar.

Webbsidans användare får inte göra ändringar, publicera, överföra till tredje part, delta i försäljning, skapa härledda produkter eller på annat sätt använda, helt eller delvis, webbsidans innehåll.

Om inte annat föreskrivs i lagar avseende upphovsrätt eller relaterade rättigheter, får inget material som laddats ner från webbsidan kopieras, distribueras, överföras till tredje part, publiceras eller på något sätt användas för kommersiellt bruk utan skriftlig tillåtelse från administratören av webbsidan eller annan laglig ägare av de immateriella rättigheterna.

Om du anser att någon av dina immateriella rättigheter på något sätt kränks på webbsidan ska ägaren eller en företrädare för ägaren kontakta oss. En anmälan med en redogörelse för kränkning av immateriella rättigheter ska vara välmotiverad och innehålla information som påvisar att det finns lagliga rättigheter till innehållet.

ANSVARSFRISKRIVNING

DENNA WEBBSIDA, INNEHÅLLET PÅ WEBBSIDAN OCH TJÄNSTER SKA TILLHANDAHÅLLAS SOM DE ÄR UTAN NÅGRA UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER ANDRA FRAMSTÄLLNINGAR, GARANTIER ELLER VILLKOR. ANVÄNDARNA SKA ANVÄNDA WEBBSIDAN, DESS INNEHÅLL OCH TJÄNSTER PÅ EGEN RISK.

WEBBSIDAN FRÅNSÄGER SIG HÄRMED ALLA UTTALANDEN, GARANTIER OCH VILLKOR OAVSETT I VILKEN FORM, UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅDDA FÖR ALLT INNEHÅLL PÅ WEBBSIDAN OCH TJÄNSTER SOM ANVÄNDS OAVSETT NÄR, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA FRAMSTÄLLNINGAR, GARANTIER OCH VILLKOR FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, AVSAKNAD AV KRÄNKNING AV IMMATERIELLA RÄTTIGHETER, NOGGRANNHET, AKTUALITET FÖR LEVERANS AV INFORMATION, FULLSTÄNDIG INFORMATION, KOMPATIBILITET, RELEVANS, INTEGRITET, SÄKERHET, KONFIDENTIALITET, KLARGÖRANDE AV RÄTTIGHETER, PRAKTISK ANVÄNDBARHET, LÄMPLIGHET, KVALITET, FRI ANVÄNDNING SAMT ANDRA GARANTIER SOM KAN UPPSTÅ ENLIGT TILLÄMPLIGA LAGAR.

VIDARE FRÅNSÄGER SIG OCKSÅ ADMINISTRATÖREN AV WEBBSIDAN ALL FRAMSTÄLLNING, GARANTIER OCH VILLKOR RELATERAT TILL FÖLJANDE:

TILLGÅNG TILL WEBBSIDAN, DESS INNEHÅLL OCH TJÄNSTER SKA ALLTID VARA OAVBRUTEN OCH FELFRI;
WEBBSIDAN, DESS INNEHÅLL OCH TJÄNSTER SKA UPPFYLLA ANVÄNDARENS FÖRVÄNTNINGAR, HANS/HENNES BEHOV OCH KRAV ELLER KOMMER ATT FUNGERA UTAN AVBROTT OCH FEL;
DE RESULTAT SOM ERHÅLLS PÅ GRUND AV ANVÄNDNINGEN AV WEBBSIDAN, DESS INNEHÅLL OCH TJÄNSTER SKA VARA EFFEKTIVA OCH PÅLITLIGA;
EVENTUELLA FEL ELLER BRISTER PÅ WEBBSIDAN, DESS INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER KOMMER ATT ÅTGÄRDAS AV WEBBSIDANS ADMINISTRATÖR;
WEBBSIDAN, DESS INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER KOMMER ATT TILLÅTAS I ALLA LÄNDER ELLER I ALLA TERRITORIER;
WEBBSIDAN, DESS INNEHÅLL OCH TJÄNSTER KOMMER ATT VARA FRIA FRÅN VIRUS, LIKNANDE SKADLIGA ELLER DESTRUKTIVA PROGRAM OCH/ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER;
WEBBSIDAN, DESS INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER KOMMER ATT VARA FUNKTIONELLT KOMPATIBLA MED ANVÄNDARENS HÅRDVARA OCH PROGRAMVARA;
DOKUMENT SOM ÄR RELATERADE TILL WEBBSIDAN, DESS INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER SKA VARA STÄNDIGT TILLGÄNGLIGA;

WEBBSIDANS ADMINISTRATÖR KOMMER ATT FORTSÄTTA STÖDJA SPECIFIKA TJÄNSTER ELLER FUNKTIONER PÅ WEBBSIDAN OCH DESS INNEHÅLL.
NÄR DET ÄR OMÖJLIGT ATT TILLÄMPA NÅGON RESERVATION ELLER ANSVARSFRISKRIVNING, SKA GILTIGHETSTIDEN FÖR ALLA TILLÄMPLIGA UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA OCH LAGSTADGADE FRAMSTÄLLNINGAR, GARANTIER OCH VILLKOR BEGRÄNSAS MED EN TID PÅ TRETTIO (30) DAGAR FRÅN DEN DAG DÅ WEBBSIDAN FÖRST ANVÄNDES, DESS INNEHÅLL OCH TJÄNSTER FÖR ANVÄNDAREN, OCH INGA GARANTIER SKA VARA TILLÄMPLIGA EFTER UTGÅNGEN AV EN SÅDAN PERIOD.

Ansvarsbegränsningar

Webbsidans administratör, anställda, ledning, partners, aktieägare och agenter ska inte hållas ansvariga för några felaktigheter överhuvudtaget eller uppsägning av driften av webbsidan, vilken orsakat förlust av affärsinformation, vinst eller andra ekonomiska förluster i samband med anspråk, förluster, framställningar, åtgärder eller andra händelser som härrör från tillämpningen av dess villkor och dess jurisdiktion, inklusive följd av navigering på webbsidan, dess användning, tillgång till någon av dess filer eller delar härav, och även som resultat av rättigheter som föreskrivs därmed, även om webbsidans administratör har informerats om sådana potentiella förluster, oavsett om sådan händelse eller fel skulle uppstå som resultat av en attack mot immateriell eller annan egendom, oavsett om det baserades på något brott, oaktsamhet, brott mot avtalsförpliktelser eller om det inträffade på grund av liknande händelser eller situationer eller inte.

Användaren får inte tilldela dessa användarvillkor och/eller överföra användarrättigheter och skyldigheter härunder till tredje part, helt eller delvis.

I den utsträckning som tillåts enligt tillämpliga lagar, får Gamblorium när som helst säga upp din rätt att använda webbsidan när en användare bryter mot dessa användarvillkor och/eller är inblandad i olämpligt beteende i samband med webbsidan.